Δοσομετρικές αντλίες
  • astralpool-chlore-smart
  • astralpool-chlore-smart
  • astralpool-chlore-smart
  • astralpool-chlore-smart

Οι δοσιμετρικές αντλίες & Pool Manager του οίκου Etatron DS δίνουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση σε επαγγελματίες και ιδιώτες για την χημική δοσιμέτρηση χλωρίου, pΗ, Reodx αλλά και τον έλεγχο της χημικής ισορροπίας του νερού.

 

Πλεονεκτήματα των δοσιμετρικών αντλιών και Pool Manager Etatron DS:

  • Συνεχής Δοσιμέτρηση
  • Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας
  • Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας δίνοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία του εξοπλισμού