Περισταλτικές : Αντλίες Κροκιδωτικού / Αλγιοκτόνου

Αντλίες Κροκιδωτικού / Αλγιοκτόνου

Περιγραφή

Περισταλτική δοσομετρική αντλία

  • 0-100% χειροκίνητη ρύθμιση.
  • 1 -12 lt/h
Τιμή: