Αντλίες & Επιτηρητές : ePool για pH ή Redox

ePool για pH ή Redox

Περιγραφή

Περισταλτική δοσιμετρική αντλία και επιτηρητής

 

  • Επιτήρηση και Δοσιμέτρηση σε pH ή Redox.
  • 1.5 l/hr (έως και 3 l/hr)
  • Προγραμματισμός Παραμέτρων.
  • Overdose alarm.
  • Ηλεκτρόδιο pH ή Redox.
  • Έλεγχος στάθμης δοχείου

Περιλαμβάνει το ηλεκτρόδιο pH ή Redox και το αισθητήριο στάθμης

Τιμή: